top of page

I MÕISTED

 

 

1. Müüja – Reti Peokorraldus OÜ, registri kood
14548954, juriidiline aadress Pargi 1-23, Alu küla, Rapla vald, 79601. Telefoni number +37253 437 825;

 

 

2. Fotograaf Reet Rebane, florist Tiiu Penter, pulmaisa Sven Penter

 

 

3. Klient – 1) füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega; 2) juriidiline isik; 3) kõik eelpool nimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad;

 

 

4. Koostööpartner – juriidiline isik: 1) kaupade või teenuste pakkuja Reti Peokorraldus OÜ kodulehel; 2) ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebilehel või mistahes meediakanalis, mis on Reti Peokorraldus OÜ'ga koostöös valminud ning avaldatud;

 

 

5. Konto – kliendi ReTi Peokorraldus OÜ lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;

 

 

6. https://www.retipeokorraldus.ee/ konto – ReTi Peokorraldus OÜ konto sotsiaalvõrgustikus Facebook, mis annab teavet ReTi Peokorraldus OÜ toodete ja teenuste kohta;

 

 

7. Teenused – kõik ReTi Peokorraldus OÜ poolt kliendile pakutavad teenused;

 

 

8. Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse ReTi Peokorraldus OÜ kodulehte  külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;

 

 

9. Brauser – veebilehtede sirvimise programm, mida on võimalik kasutada veebis või isiklikus arvutis;

 

 

 

 

10. Isikuandmed – mistahes füüsilise isiku kohta käiv informatsioon, mille kaudu on võimalik isikut kindlaks teha, sealhulgas sellistele andmetele nagu nimi, isikukood, kontaktandmed.

 

 

11. Isikuandmete kontrollija – ReTi Peokorraldus OÜ;

 

 

12. Privaatsuspoliitika – Müüja poolt kinnitatud dokument, mis sätestab https://www.retipeokorraldus.ee/  veebilehe kasutamiseks loodud põhireeglid andmete kogumiseks ja isikuandmete säilitamiseks;

 

 

13. Administraator – isik, kes on vastutav https://www.retipeokorraldus.ee/ juhtimise eest;

 

 

14. IP-aadress – internetiprotokolli kohane arvutite ja muude arvutivõrgus toimivate seadmete omavaheliseks suhtlemiseks avalikus arvutivõrgus vajalik ülemaailmselt või kohtvõrgus unikaalne aadress, mis on sarnane maja- või telefoninumbriga;

 

 

 

 

15. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile https://www.retipeokorraldus.ee/ kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

 

 

16. Tulemuslikkuse analüüs – ReTi Peokorraldus OÜ poolt äritegevuse raames teostatud analüüs müügitulemuste kohta. Analüüsi käigus võrreldakse erinete kaupade ja teenuste müügiedukust erinevate sihtgruppide, vanusegruppide, piirkondade jms lõikes.

 

 

II ÜLDSÄTTED

 

 

17. ReTi Peokorraldus OÜ Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks juhul, kui kasutatakse veebipoe https://www.retipeokorraldus.ee/ teenuseid

 

 

18. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

 

 

19. Klient kinnitab https://www.retipeokorraldus.ee/lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav https://www.retipeokorraldus.ee/ lehel. Iga muutus, mis Privaatsuspoliitikas läbi viiakse, ilmub teadaandena avalikult ka https://www.retipeokorraldus.ee/. Lisaks annab iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib https://www.retipeokorraldus.ee/ -s müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

 

 

20. https://www.retipeokorraldus.ee/ leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end https://www.retipeokorraldus.ee/ lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

 

 

21. Kliendil on võimalik https://www.retipeokorraldus.ee/ lehel ost sooritada e-posti teel. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

 

 

 

 

III ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

 

 

22. Klient nõustub teenuse kasutamisel oma ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbrit ja IP-aadressi https://www.retipeokorraldus.ee/ -l tulemuslikkuse eesmärgil analüüsimiseks. Kliendilt küsitakse kauba või teenuse tellimisel nõusolekut oma ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbri ja IP-aadressi kasutamiseks ja analüüsimiseks ReTi Peokorraldus OÜ otseturunduse tarbeks.

 

 

23. Juhul, kui Klient soovib pärast kaupade ja/või teenuste soetamist loobuda vastavalt punktis 22 mainitud isikuandmete kasutamist otseturunduseks, siis tuleb Kliendil antud soovi korral kirjutada e-postiaadressile reet.retipeod@gmail.com või helistada telefonile +372 588 304 90 ning avaldada soovi, et talle edaspidi mitte e-kirju ja/või sõnumeid saata. Antud soov on võimalik täita vaid juhul, kui Kliendil on eelnevalt sisestatud korrektne e-postiaadress.

 

 

24. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada ReTi Peokorraldus OÜ teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates ja projektides). Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid kasutatakse säilitatakse kolm kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

 

 

25. Müüja kohustub mitteavaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

 

 

25.1. kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;

 

 

25.2. teenuse osutamiseks või mihkelleis.ee Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

 

 

25.3. ReTi Peokorraldus OÜ Koostööpartneritele eesmärgil tegeleda otseturundusega juhul, kui on täidetud punktis 25.1 sätestatud tingimus.

 

 

25.4. õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

 

 

26. Kliendile kehtivad järgmised õigused:

 

 

26.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;

 

 

26.2. esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;

 

 

26.3. esitada Müüjale taotlus e-posti teel reet.retipeod@gmail.com või helistades telefonil +372 588 34 90, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;

 

 

26.4. mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada https://www.retipeokorraldus.ee/ lehelt ka kaupu ega teenuseid;

 

 

26.5. kohe väljendada vastuseisu vastavalt Privaatsustpoliitika punktile 24 ning mitte nõustuda oma isikuandmete kasutamiseks otseturunduseks.

 

 

27. Klient nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse tellimuse täitmiseks, olenemata sellest, kas ta tellib kaupa ja/või teenuseid https://www.retipeokorraldus.ee/ kodulehelt või ReTi Peokorraldus OÜ partneritelt. Sealhulgas nõustub Klient, et tema isikuandmed on üle antud Müüja Koostööpartneritele ning ühtlasi annab Klient nõusoleku, et tema andmeid töödeldakse tulemuslikkuse eesmärgi.

 

 

 

 

28. Müüja säilitab Kliendi isikuandmeid seni, kuni Klient kasutab https://www.retipeokorraldus.ee/ teenuseid, välja arvatud juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud teisiti. 

 

 

29. Isikuandmeid kaitstakse kaotsimineku ja volituseta kasutamise ja muutmise eest. 

 

 

 

 

 

 

30. Klient nõustub, et Müüjal on õigus hoida tema isiklikke andmeid nii kaua, kui see on vajalik ReTi Peokorraldus OÜ tööks, kui (i) Kliendi andmeid on kasutatud ebaseaduslikel eesmärkidel või (ii) on kahtlus identiteedivarguse või muu rikkumise osas, mille tõttu õiguskaitseorganid on algatanud uurimise, (iii) kui Müüja täheldab Kliendi poolse õigusliku rikkumise või (iv) isikuandmete säilitamine on vajalik muuks otstarbeks. Need andmed kustutatakse pärast õiguskaitseorganite või volitatud asutuste poolsete juhiste andmist.

 

 

 

 

IV ISIKUANDMETE PARANDAMINE, TÄIENDAMINE JA KUSTUTAMINE

 

 

31. Klient annab ReTi Peokorraldus OÜ töötajatele  õiguse koguda, hallata, töödelda ja säilitada Kliendi isikuandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikas ja teistes dokumentides sätestatud eesmärkidel.

 

 

 

 

32. Nõusolekut andmete kogumiseks, haldamiseks, töötlemiseks ja ladustamiseks on võimalik tühistada. Seda on võimalik teha e-posti teel või muul käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud viisil. Sel juhul lõpetatakse kohe isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui Müüjal on seaduslik õigus Kliendi isikuandmete hoidmiseks ja säilitamiseks, eriti juhul, kui see tagab ohutuse ja turvalisuse ning riigi, avaliku korra ja kuritegevuse ennetamise, et kaitsta muuhulgas riigi majandus- ja finantsilisi huve ning vabadust.

 

 

33. Kliendil on õigus tutvuda oma ReTi Peokorraldus OÜ-le esitatud isikuandmetega. Selleks, et teada saada, milliseid isikuandmeid on edastatud ja mis eesmärgil neid töödeldakse, kellele edastatakse ja kas isikuandmed on täielikud ja õiged, peab Klient eelnevalt kirjutama avalduse vastavalt Privaatsuspoliitikas sätestatud korra järgi. Pärast taotluse kättesaamist tuleb ReTi Peokorraldus OÜ-l vastata Kliendile kolmekümne (30) tööpäeva jooksul pärast teate kättesaamist. Sellise teave väljastatakse Kliendile tasuta üks kord ühe aasta jooksul.

 

 

34. Kui pärast isikuandmetega tutvumist selgub Kliendile, et tema isikuandmed on saadud ebaseaduslikest allikatest või neid ei kasutata nõuetekohaselt, on Kliendil õigus pöörduda ReTi Peokorraldus OÜ poole palvega peatada tema isikuandmete töötlemine. 

 

 

35. Kui Müüja kahtleb Kliendi isikuandmete usaldusväärsuses, võib Müüja peatada andmete töötlemise ja kontrollida andmete õigsust. Sellist juhtu kasutatakse vaid Kliendi isikuandmete õigsuse kontrollimiseks.

 

 

36. Soovides oma õigusi kasutada, võib Klient pöörduda Müüja poole e-postiaadressil reet.retipeod@gmail.com

 

 

V ISIKUANDMETE KOGUMINE JA SÄILITAMINE

 

 

37. Selleks, et kindlustada ReTi Peokorraldus OÜ  teenuste täielik kvaliteet, kasutab ReTi Peokorraldus OÜ oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi mihkelleis.ee e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida ReTi Peokorraldus OÜ Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.

38. Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu. ReTi Peokorraldus OÜ ei kasuta taolist tüüpi küpsiseid, ent soovime pöörata tähelepanu asjaolule, et seda tüüpi küpsiseid võivad kasutada ReTi Peokorraldus OÜ Koostööpartnerid. Seega, kui Kliendil on kahtlus, et antud küpsiseid kasutatakse ilma tema nõusolekuta, siis peab Klient esitama taotluse konkreetsele Koostööpartnerile.

 

 

39. Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

 

 

39.1. E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

 

 

39.2. Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

 

 

39.3. Postiindeks – vajalik üldiseks tulemuslikkuse analüüsiks; selleks, et pakkuda kliendile lisateenuseid, mis ei ole saadaval kõikides Eesti piirkondades ja turu-uuringuks, et teada, missugusest Eesti piirkonnast kaupu ostetakse ning kuhu piirkonda suunata rohkem või vähem reklaami või lisateenuseid.

bottom of page